קידוד ועיבוד נתוני המחקר ב - SPSS

xioma.stanalysis@gmail.com

ביצועי קידוד ועיבוד נתוני המחקר ב- SPSS בהתאם למשתני המחקר, ההשערות וההגדים

  • בדיקת טעויות הקלדה

  • איתור נתונים חסרים – ובמידת הצורך השלמתם

  • המרת קובץ הנתונים מאקסל ל-spss

  • היפוך סקאלה עבור שאלות הפוכות

  • טיפול בתצפיות חריגות (איתור מקרי קיצון - חד-משתניים ורב-משתניים)

  • יצירת אינדקסים - בניית משתנים על ידי ממוצע וסכום (עבור שאלוני מחקר)

  • עיבודים סטטיסטיים רב-משתניים לצורך בדיקת תוקף המדידה:

  • מהימנות פנימית (אלפא קרונבך) ומימדיות (ניתוח גורמים).

  • בעבודות מחקר מתקדמות ומורכבות, נהוג לבחון לעומק את קיומן של הנחות המבחנים הסטטיסטיים. לדוגמה, ברגרסיה לינארית יש לבצע מספר ניתוחים מקדימים כגון: בחינת היעדר תלות בין התצפיות, בדיקת התפלגות הטעויות, הומוסדסטיסטיות ומולטיקוליניאריות.

  • במידת הצורך, תתבצע בדיקת נורמליות של התפלגות המשתנים – ויצירת טרנספורמציות מתמטיות על מנת לתקן את ההתפלגות.

טיפול נכון בקובץ הנתונים חשוב לניתוח נכון של הנתונים בשלב הבא!

xioma.stanalysis@gmail.com