ניתוח הנתונים הסטטיסטיים בהתאם להשערות המחקר - סטטיסטיקה היסקית

xioma.stanalysis@gmail.com

סטטיסטיקה היסקית - הרצת הניתוחים הנדרשים לבדיקת ההשערות וניתוח הנתונים בהתאם להשערות המחקר

ביצוע של המבחנים הסטטיסטיים הרלוונטיים והמתאימים ביותר לבחינת השערות המחקר שלכם בתוכנת SPSS. להלן מגוון שירותים הניתנים על ידנו אשר יותאמו למחקרכם בהתאם לצורך:

 • מתאמי פירסון, ספירמן וקרמר (בהתאם לסוג המשתנים)

 • מבחן חי בריבוע

 • מבחן T למדגם בודד

 • מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים

 • מבחן T לשני מדגמים תלויים

 • ניתוח שונות (אנובה) חד כיווני

 • ניתוח שונות (אנובה) דו כיווני ואינטראקציה

 • רגרסיה לינארית פשוטה

 • רגרסיה מרובה

 • רגרסיה היררכית

 • רגרסיה לוגיסטית

 • מבחן פישר

 • ניתוח גורמים לשאלון- חופשי ומאולץ

 • ביצוע מבחנים א- פרמטריים דוגמת מאן וויטני ווילקסון.

 • ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים: ניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modelling: SEM) לתיקוף מודלים, וניתוח רב רמתי (Multi Level Analysis: MLA) לניתוח נתונים היררכיים.

 • בחינת השערות מורכבות (מודלים של תיווך ממותן, ניתוח נתיבים, וכדומה) ניתן לעשות אצלנו בעזרת PROCESS ו/או תוכנת AMOS.