כתיבת פרק תוצאות

xioma.stanalysis@gmail.com

כתיבת פרק ממצאים מלא

כתיבת פרק הממצאים כוללת את הצגת הסטטיסטיקה התיאורית ותוצאות הניתוחים הסטטיסטיים העונים על השערות המחקר. הממצאים מוצגים באמצעות גרפים וטבלאות רלוונטים והם כוללים גם התייחסות מילולית המפרשת את הטבלאות והממצאים בצורה המדויקת והמקצועית ביותר וכן כתיבת מסקנות והסברים סטטיסטים ביחס למידת אישוש או הפרכת כל אחת מהשערות המחקר.

הכתיבה מתבצעת על פי כללי הכתיבה האקדמיים (APA) ובאופן רהוט ומפורט.